Categorieën
Aankondigingen Blog

Building a Dynamic Archive

Het Nieuwe Instituut en Donna Verheijden hebben mij als gastspreker gevraagd om op donderdag 24 februari tijdens Thursday Night Live! mee te praten over de creatieve mogelijkheden en uitdagingen met digitaal erfgoed. De context van deze discussieavond is de door Donna ontwikkelde tentoonstelling Building the Visual Mind.

Ik kijk uit naar een interessante discussie, waarin ik mij zal richten op het belang van toegang tot herbruikbaar digitaal erfgoed en de maatschappelijke waarde van remix en herinterpretatie van bronmateriaal als een creatieve praktijk.

Meer over het evenement:

Which future scenarios are possible for the creative reuse of digital heritage collections? And what are the future possibilities of making digital heritage accessible? During the TNL! x Building a Dynamic Archive event at Het Nieuwe Instituut, Donna Verheijden previews the exhibition Building the Visual Mind. Following a panel discussion with various experts in the heritage field, archiving, and copyright. The main focus will be on visual creative reinterpretations of digital heritage collections.

Kristina Petrasova (Sound and Vision), Maarten Brinkerink (Expert in digital culture and information processing), Jaap Kronenberg (Strategic + Legal Advisor), Ania Molenda (Architect / Researcher), Arlette Bekink (Pictoright) will enter into dialogue with each other in various panel sessions revolving around possible future scenarios of digital archives. The sessions will be moderated by Donna Verheijden.

Link naar het evenement op Eventbrite (gratis)
Categorieën
Aankondigingen Blog

Handreiking gezamenlijke zorg voor particuliere archieven van makers in de cultuursector

KIA en DEN werken het komend halfjaar aan een handreiking voor particuliere archiefvormers. Particuliere archiefvormers blijken vaak onvoldoende in staat om zelfstandig stappen te zetten en zorg te dragen voor een duurzaam en herbruikbaar archief. Hierdoor bestaat het gevaar dat onze rijke geschiedenis binnen verschillende kunstvormen onvoldoende bewaard blijft en het publiek en toekomstig generaties deze niet kunnen (her)beleven, zoals men in de digitale samenleving wel verwacht.

Digitaal erfgoed uit particuliere archieven moeten verbonden kunnen worden met de collecties van erfgoedbeherende instellingen. Dit is een gemeenschappelijke zorg van de instellingen en de particuliere archiefvormers. Gezelschappen, individuele kunstenaars, makers en ontwerpers hebben hiervoor de gereedschappen en kennis nodig om hun archieven op orde te brengen.

Samen ontwikkelen van een handreiking

Het doel van de handreiking is om particuliere archiefvormers inzicht te bieden in de stappen die zij zelf kunnen zetten om een duurzaam en herbruikbaar archief op te bouwen. Daarnaast zal de handreiking hen wijzen op wat archiefinstellingen hen te bieden hebben en welke technische hulpmiddelen reeds beschikbaar zijn.

De handreiking zal zich baseren op een onderzoek naar de huidige activiteiten en dienstverlening van archiefinstellingen, interviews met experts, analyse van lopende samenwerkingen tussen particuliere archiefvormer en archieven en discussie over de inzichten van het traject in gemengde werksessies. De publicatie zal per hoofdstuk als concept op KIA gedeeld worden, zodat leden van de gemeenschap actief kunnen meedenken.

Een tweede doelstelling van het traject is om de kloof tussen particuliere archiefvormers en archiefinstellingen te dichten. Tevens willen we met de verschillende partijen het gesprek starten over generieke oplossingen om particuliere archieven te behouden en exploiteren.

Uitvoering

De handreiking wordt geschreven door Maarten Brinkerink (Digitaal Werktuig) en Maarten Zeinstra (IP Squared). Beide zijn al meer dan tien jaar werkzaam in de archief- en erfgoedsector. Zo werken ze momenteel samen aan informatie- en kennismanagement voor de nationale erfgoedinstellingen in Luxemburg. Maarten Zeinstra is tevens auteursrechtencoördinator bij KVAN, zie zijn handreikingen op het KIA platform informatierecht. Sebastiaan Vos zal als trekker van het Kennisplatform Particuliere Archieven actief worden betrokken.

We kijken uit naar een leuke samenwerking en een bruikbaar product. In de komende tijd zullen we geregeld van ons laten horen op dit platform!

Meer lezen: