Producten

Deze pagina geeft een overzicht van producten waar Digitaal Werktuig aan bijgedragen heeft:

Digitaal Werktuig probeert zoveel mogelijk producten open beschikbaar te stellen.


Publicaties

De Praktische Gids: Auteursrechten, naburige rechten en andere rechten in de cultureel-erfgoedsector (eigen vertaling) is de Franse vertaling van een interne handreiking die ik – samen met Maarten Zeinstra van IP Squared – voor het Luxemburgse Competentienetwerk Digitaal Cultureel Erfgoed ontwikkelde.

De gids is beschikbaar onder een Creative Commons – Naamsvermelding 4.0 Internationaal (CC BY 4.0) licentie.

Lees meer over deze gids in mijn blog.


Software

De AutomatedValues Wikibase-extensie maakt het mogelijk om het vullen van bepaalde waardes in een Wikibase item te automatiseren (en zo de kwaliteit en uniformiteit van de data-invoer te bewaken).

Deze software is beschikbaar onder de GNU General Public License v2.0.

Lees meer over deze Wikibase-extensie in mijn blog.

De EDTF Wikibase-extensie voegt een nieuw datatype aan een Wikibase-instantie toe. Hiermee kunnen gecompliceerde data en tijden, volgens de Extended Date/Time Format (EDTF) standaard, in Wikibase worden vastgelegd en weergegeven.

Deze software is beschikbaar onder de GNU General Public License v2.0.

Lees meer over deze PHP bibliotheek en Wikibase-extensie in mijn blog.


Benieuwd naar toekomstige producten?

Volg het blog van Digitaal Werktuig: