Aanpak

Missie

Digitaal Werktuig helpt klanten om digitale informatie, kennis en cultuur zo breed mogelijk te delen.

Zo draagt Digitaal Werktuig bij aan een open samenleving, met betrokken burgers.

Visie

Digitaal Werktuig werkt bij voorkeur aan opdrachten die bijdragen aan een open internet, waar informatie, kennis en cultuur voor iedereen beschikbaar is.

Knowledge is open if anyone is free to access, use, modify, and share it — subject, at most, to measures that preserve provenance and openness.

Open Definition 2.1 (Open Knowledge Foundation)