Categorieƫn
Aankondigingen Blog

Handreiking gezamenlijke zorg voor particuliere archieven van makers in de cultuursector

KIA en DEN werken het komend halfjaar aan een handreiking voor particuliere archiefvormers. Particuliere archiefvormers blijken vaak onvoldoende in staat om zelfstandig stappen te zetten en zorg te dragen voor een duurzaam en herbruikbaar archief. Hierdoor bestaat het gevaar dat onze rijke geschiedenis binnen verschillende kunstvormen onvoldoende bewaard blijft en het publiek en toekomstig generaties deze niet kunnen (her)beleven, zoals men in de digitale samenleving wel verwacht.

Digitaal erfgoed uit particuliere archieven moeten verbonden kunnen worden met de collecties van erfgoedbeherende instellingen. Dit is een gemeenschappelijke zorg van de instellingen en de particuliere archiefvormers. Gezelschappen, individuele kunstenaars, makers en ontwerpers hebben hiervoor de gereedschappen en kennis nodig om hun archieven op orde te brengen.

Samen ontwikkelen van een handreiking

Het doel van de handreiking is om particuliere archiefvormers inzicht te bieden in de stappen die zij zelf kunnen zetten om een duurzaam en herbruikbaar archief op te bouwen. Daarnaast zal de handreiking hen wijzen op wat archiefinstellingen hen te bieden hebben en welke technische hulpmiddelen reeds beschikbaar zijn.

De handreiking zal zich baseren op een onderzoek naar de huidige activiteiten en dienstverlening van archiefinstellingen, interviews met experts, analyse van lopende samenwerkingen tussen particuliere archiefvormer en archieven en discussie over de inzichten van het traject in gemengde werksessies. De publicatie zal per hoofdstuk als concept op KIA gedeeld worden, zodat leden van de gemeenschap actief kunnen meedenken.

Een tweede doelstelling van het traject is om de kloof tussen particuliere archiefvormers en archiefinstellingen te dichten. Tevens willen we met de verschillende partijen het gesprek starten over generieke oplossingen om particuliere archieven te behouden en exploiteren.

Uitvoering

De handreiking wordt geschreven door Maarten Brinkerink (Digitaal Werktuig) en Maarten Zeinstra (IP Squared). Beide zijn al meer dan tien jaar werkzaam in de archief- en erfgoedsector. Zo werken ze momenteel samen aan informatie- en kennismanagement voor de nationale erfgoedinstellingen in Luxemburg. Maarten Zeinstra is tevens auteursrechtencoƶrdinator bij KVAN, zie zijn handreikingen op het KIA platform informatierecht. Sebastiaan Vos zal als trekker van het Kennisplatform Particuliere Archieven actief worden betrokken.

We kijken uit naar een leuke samenwerking en een bruikbaar product. In de komende tijd zullen we geregeld van ons laten horen op dit platform!

Meer lezen:

Door Maarten Brinkerink

Maarten Brinkerink is een expert in digitale cultuur en informatieverwerking. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring als projectleider, onderzoeker en adviseur in de culturele erfgoedsector.