Categorieën
Blog Opinies

De missie voor Nederland

Op 20 mei 2021 deed de Volkskrant een interessante oproep: welke ambitieuze missie wilt u dat Nederland nog voor 2030 voltooit?

Het wervende artikel rond deze oproep inspireerde mij direct om ook een inzending te doen, in het verlengde van de missie en visie van mijn recent opgerichte eenmanszaak. Dus hierbij de missie voor Nederland van Digitaal Werktuig:

In 2030 is Nederland het eerste Europese land met haar eigen publieke en open internetdiensten.

Zo zijn Nederlandse burgers in staat om zichzelf goed te informeren en onderwijzen, aan de democratische mechanismen en het publieke debat deel te nemen en om digitale uitingen te produceren en delen.

De missie voor Nederland van Digitaal Werktuig

Denk hierbij aan webmail, online kantoorsoftware, bestandsuitwisseling via het internet, communicatie tussen burgers onderling of met instanties en verspreiding van cultuur- en/of media-uitingen. Maar ook de onderliggende protocollen en voorzieningen.

In 2030 is Nederland in staat dit alles zelfstandig te organiseren, zonder daarbij afhankelijk te zijn van buitenlandse techgiganten, inclusief de daaraan gelinkte verdienmodellen op basis van persoonlijke data, beïnvloedingsmechanismen richting de eindgebruiker en marktverstoring door monopolieposities.

Deze onafhankelijkheid betekent niet dat deze internetdiensten niet geschikt zijn voor internationale uitwisseling. Interoperabiliteit en gebruik van open standaarden zullen dit mogelijk moeten maken, zonder dat we wereldwijd van exact dezelfde oplossingen, diensten of platformen gebruik hoeven te maken.

De missie vereist verregaande publiek-private samenwerking, overeenstemming over doelstellingen, waarden en standaarden, en nauwe betrokkenheid van de burger in het ontwerp- en ontwikkelproces.

Tegelijkertijd biedt de missie kansen voor technische innovatie, betere valorisatie van publiek gefinancierde initiatieven en het verder benutten van digitale kansen binnen de Nederlandse (kennis)samenleving.

Mocht de Volkskrant deze missie uitkiezen om verder uit te diepen, dan ben ik zeker geïnteresseerd om daarover mee te denken.

Door Maarten Brinkerink

Maarten Brinkerink is een expert in digitale cultuur en informatieverwerking. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring als projectleider, onderzoeker en adviseur in de culturele erfgoedsector.